Ende Sinau Siaga Bencana Dhateng SSB SDIT Ar Raihan

Bantul, www.jogjatv.tv – Kasilipun masyarakat bantul gumregah saking tumempuhing musibah alam lindhu ageng 2006 kapengker, kathah nampi pangalembana saking tlatah sanes ing indonesia. Boten mokal menawi lajeng kathah Pemerintah Daerah saking sanjawining rangkah ingkang dhateng Bantul saperlu sinau babagan siaga bencana. Kadosta ingkang dipun tindakaken dening Pemerintah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur ingkang dinten Rebo siyang ngintunaken utusanipun sinau kesiapsiagaan bencana dhateng Kabupaten Bantul . Perwakilan saking Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, Dinas PU lan Akademisi Universitas Flores dinten rebo siyang tetinjo dhateng SD IT Ar-Raihan Bantul. Kanthi dipun…

Read More